Giới Thiệu Sách: CUỐN SÁCH TÔI YÊU

10/7/2022 8:21:46 AM
Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/sach-hay-20221007080813-e.jpg

       

      Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và mở rộng thị trường, phát triển thương mại của thương nhân Anh và bành trướng ảnh hưởng của nước Anh trên thế giới. Công Ty Đông Ấn Anh (English East India Company) viết tắt là EIC đã được thành lập năm 1600. Trong 250 năm tồn tại của mình (1600 – 1858). EIC có vai trò quan trọng trong việc phát triển nền thương mại phương đông, đặc biệt là hai địa bàn chủ yếu là Ấn Độ và Đông Nam Á. Quá trình xâm nhập của Công Ty Đông Ấn Anh ở Đông Nam Á từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX là nhân tố quan trọng tạo nên những chuyển biến mang tính đột phá của lịch sử phát triển ở Đông Nam Á. Đồng thời chính hoạt động của công ty đã thúc đẩy sự hình thành và kết nối thương mại giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đưa sự kết nối chiến lược này trở thành động lực thúc đẩy kinh tế Anh trong những thế kỷ sau.  

Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/sach-ts-thuy-20221007080814-e.jpg

       Nước Anh qua vai trò của EIC đã xây dựng được hệ thống thuộc địa rộng lớn tạo nên danh tiếng “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn”…Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với sự quan tâm của lịch sử thế giới cận đại TS. Lê Thanh Thủy (hiện đang đương nhiệm Giám Đốc Trung Tâm TT - TV Đại học Hồng Đức Thanh Hóa) đã mạnh dạn đưa ra cuốn sách: “Công Ty Đông Ấn Anh ở Đông Nam Á (Thế kỷ XVII – XIX”. Có thể nói cuốn sách này là một một công trình chuyên khảo nghiên cứu về sự tác động của một thiết chế ở bên ngoài với khu vực Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ XVII đến nửa sau thế kỷ XIX. Trên tinh thần học hỏi tiếp thu tác giả mong muốn nhận được sự đóng góp phê bình cho cuốn sách từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và bạn đọc gần xa.

     Nội dung cuốn sách sẽ trình bày hoạt động của EIC ở Đông Nam Á thời kỳ cận đại qua từng chương lớn. Chúng tôi xin được tóm tắt qua ba chương lớn như sau:

CHƯƠNG I: Thế giới Á – Âu trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng thương mại Châu Á thế kỷ XVII.

CHƯƠNG II: Hoạt động các công ty Đông Ấn Anh ở khu vực Đông Nam Á.

CHƯƠNG III: Dấu ấn các công ty Đông Ấn Anh ở Đông Nam Á.

Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202210/Images/hinh-nen-cuon-sach-cho-powerpoint-012551867-20221007081727-e.jpg

Hình ảnh Con tàu và đồng tiền do EIC lưu hành thế kỷ XVII - XIX

 

        Cuốn sách phản ánh đầy đủ những mốc lịch sử quan trọng của EIC ở khu vực Đông Nam Á. Cuốn sách còn cho ta biết thêm phương tiện dùng trong buôn bán hàng hóa ở thời kỳ cận đại (có 4600 chiếc thuyền đến phương đông từ (1601 – 1858) mở rộng lãnh thổ cho hàng hóa giao thương). Cuốn sách còn cho ta biết về công cụ trao đổi buôn bán đầu tiên là những đồng tiền Anh được lưu hành (từ 1816-1956).  Và quan trọng hơn cả là sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động EIC ở thời kỳ cận đại. Đây là tiền đề hình thành và phát triển bộ máy tổ chức các công ty ngày nay.

        Cuốn sách ra đời góp một phần vào công trình nghiên cứu các hoạt động kinh tế quốc tế thời cận đại góp một phần nhỏ bé trong kho tàng tri thức kinh tế học Việt Nam.

       Đây là một cuốn sách đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm. Cảm ơn cuốn sách không chỉ mở mang không chỉ riêng tôi mà biết bao bạn đọc hiểu hơn về quá trình xâm nhập thuộc địa của một đế quốc thông qua con đường kinh tế.

       Chúng ta cùng tìm đọc cuốn sách “Công Ty Đông Ấn Anh Ở Đông Nam Á (Thế kỷ XVII – XIX) của TS. Lê Thanh Thủy qua tủ sách trong thư viện Nhà trường ./.

                                                                    Tin Bài:  Nguyễn Tuấn BBT Website Thư Viện          

 

Tin liên quan