Hướng dẫn tra cứu Thư viện điện tử dùng chung

10/3/2022 8:25:09 AM

       Hiện tại, Trường Đại học Hồng Đức là thành viên của “Thư viện điện tử dùng chung” thuộc dự án “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”. Cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên nhà trường được cấp quyền truy cập khai thác  các cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, y dược học, xã hội và nhân văn, Công tác Xã hội & Chính sách Xã hội, Giáo dục đặc biệt, Kinh tế - Quản trị kinh doanh do Dự án cung cấp (Truy cập từ mạng máy tính thư viện Đại học Hồng Đức)

       Xin trân trọng giới thiệu tới Quý Thầy, Cô, các em sinh viên các cơ sở dữu liệu của Thư viện điện tử dùng chung:    

  1. Sách điện tử Elsevier
  2. Tạp chí điện tử Sage
  3. Tạp chí điện tử Emerald  
  4. Tạp chí điện tử IG Publish
  5. Sách điện tử Springer 
Tập tin đính kèm

Tin liên quan