Truyện cổ các dân tộc Thanh Hóa

3/9/2023 6:51:59 PM

Thanh Hoá là một miền đất cổ, miền đất ấy còn lưu giữ tích của người xưa và là nơi phát tích của các vương triều vào hàng nhất nước. Có người nói Thanh Hoá là hình ảnh của đất nước Việt Nam thu nhỏ, không những về diện tích, dân số về sự giàu có của thiên nhiên, mà còn ở vai trò vị trí của mảnh đất này, trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Bởi thế xứ Thanh có nền văn hóa lâu đời và phong phú mang đậm bản sắc dân tộc, trong sự giao lưu tiếp thu những nền văn hóa khác của nhân loại. Ngoài những dấu tích, với mật độ dày đặc, những nền văn minh của mọi thời đại.

Xứ Thanh còn lưu lại kho tàng truyện dân gian hết sức phong phú và đa dạng của tám dân tộc anh em cùng chung sống. Kho tàng truyện dân gian ấy đã được sưu tầm qua nhiều năm một cách công phu, thận trọng và đã được công bố bằng nhiều tác phẩm.

Để phát huy vốn cổ của dân tộc theo tinh thần nghị quyết V của BCH trung ương Đảng về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, tuyển chọn dựa trên cơ sở những cuốn sách đã được công bố, và đưa đến bạn đọc tập sách: “Truyện cổ các dân tộc Thanh Hoá”.

Cuốn sách có ở Thư viện trường Đại học Hồng Đức mời các em sinh viên cùng quý thầy cô và bạn đọc gần xa tìm đọc./.

                                                                                                       Nguyễn Tuấn BBT Website Thư Viện                                                                   

 
Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/z4169059943700-9e2b37ceb1d03e3be422760dc9711306-20230309065048-e.jpg

 

Tin liên quan