Trường Đại học Hồng Đức tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

3/14/2023 1:59:33 PM
Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/z4043340467572-9ccfb416b94b56efc6c4bf9a4fe81ef5-20230314020255-e.jpg

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 đến cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Tuyên truyền trên website, qua email, truyền thông qua mạng xã hội, qua băng rôn, pano, tổ chức mít tinh Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam kết hợp với các hoạt động khác của nhà trường.

- Tổ chức cuộc thi với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn” trên trang Facebook cho các bạn học viên, sinh viên nhà trường bằng hình thức quay và dựng một video ngắn giới thiệu về cuốn sách tâm đắc theo hình thức cá nhân hoặc tập thể nhóm, yêu cầu bắt buộc là sách được sử dụng trong tác phẩm phải là sách đang có tại Thư viện nhà trường.

- Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 tại nhà trường với các hình thức: trưng bày, giới thiệu sách của Thư viện, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành; giao lưu với các diễn giả, tọa đàm, ký tặng sách...

- Tham gia phát triển văn hoá đọc sách ở cộng đồng dân cư thông qua các hình thức giao lưu, giới thiệu, tặng sách tại các điểm văn hoá xã, Thư viện trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động quyên góp sách, xây dựng “Tủ sách kết nối tri thức Hồng Đức” từ nguồn sách tặng của cán bộ, giảng viên, sinh viên; phát động phong trào “Góp 1 cuốn sách để được đọc 100 cuốn sách”.

 
Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/3-20230314020344-e.jpg
 
Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/4-20230314020344-e.jpg
 
Media/2024_tttv.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/1-20230314020343-e.jpg

                                                                                                 

                                                                                                 Nguyễn Tuấn BBT Website Thư viện

Tin liên quan